Fundaţia de Îngrijiri Comunitare (F.I.C.) este o organizaţie neguvernamentală, care şi-a început activitatea în anul 1995 în Bucureşti, România.

Misiunea F.I.C. este de a creşte calitatea serviciilor integrate medicale şi sociale oferite populaţiei dependente în comunitate.

Activităţile Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare se concentrează în următoarele direcţii:

  • Programul de îngrijiri integrate socio-medicale la domiciliu; externarea dirijată din spital şi îngrijirea la domiciliu post-spitalizare;
  • Programul - servicii de terapie postcură şi reintegrare socială pentru persoanele dependente de droguri;
  • Programul de instruire, formarea echipelor de lucru şi dezvoltarea unei reţele de organizaţii neguvernamentale furnizoare de servicii comunitare la nivel naţional în domeniul serviciilor de îngrijiri comunitare şi în domeniul toxico-dependentei de droguri;
  • Activitatea de consultanţă şi promovarea calităţii în serviciile comunitare;
  • Elaborarea de standarde de calitate în domeniul serviciilor de îngrijiri la domiciliu şi în domeniul furnizării de servicii de postcură ambulatoriu pentru persoanele dependente de droguri;
  • Parteneriate cu autorităţi locale şi centrale pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
  • Promovare şi advocacy pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare.

Proiecte in derulare

Proiectul ”Servicii de prevenție, informare și consiliere” (SPIC) CSS 57 în diabet pentru persoane din mediul rural este implementat de Federatia Asociatiilor Diabeticilor din Romania (FADR) in parteneriat cu Fundatia de Ingrijiri Comunitare (FIC).

Citeste mai departe